Duomenys atnaujinti: 2019-01-23 09:40:05
Lauke:
Yra: 40.0°C
80.6°C
65.5°C
50.9°C
Užduota: 40.1°C
Kaminas: 96.5°C
77.6°C
82%
-0.9°C
52.5°C
0%
12:18
36.0°C
-0.3°C
Kaminas 96.5C
Katilo išėjimas 80.6C


CLOSE
MENU