Duomenys atnaujinti: 2018-07-18 19:07:03
Lauke:
Yra: 22.8°C
21.6°C
47.0°C
70.0°C
Užduota: 28.0°C
Kaminas: 21.3°C
20.1°C
0%
75.2°C
62.0°C
0%
14:16
45.5°C
27.6°C
Kaminas 21.3C
Katilo išėjimas 21.6C


CLOSE
MENU