Duomenys atnaujinti: 2019-06-04 09:50:07
Lauke:
Yra: 21.1°C
20.4°C
49.0°C
52.7°C
Užduota: 30.1°C
Kaminas: 21.5°C
19.7°C
0%
34.7°C
50.4°C
0%
22:53
39.5°C
22.2°C
Kaminas 21.5C
Katilo išėjimas 20.4C


CLOSE
MENU